Finnsementti

Finnsementin uusi RAPIDSEMENTTI CEM II 52,5 N

Finnsementti kehitti Lappeenrannan uuden lujuusluokan Rapidsementin CEM II 52,5 N asiakastarpeiden pohjalta. Kehitys tehtiin Finnsementin tuotevalikoiman laajentamiseksi ja betoniteollisuuden yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Lappeenrannan Rapidsementti CEM II/A-LL 52,5 N on nopeasti kovettuva sementtilaatu, joka soveltuu erinomaisesti elementti- ja valmisbetonituotantoon. Rapidsementti CEM II 52,5 N saavuttaa 52,5 MPa:n lujuuden 28 vuorokaudessa. Sementtistandardin SFS-EN 197-1 mukaan Rapidsementissä saa olla seosaineena kalkkikiveä maksimissaan 20 prosenttia. Lappeenrannan Rapidsementissä kalkkikiveä on 11 prosenttia. Seosaineena kalkkikivi parantaa sementin ominaisuuksia, sillä sementin jauhatuksen aikana se jauhautuu hyvin hienojakoiseksi. Se toimii sementtiseoksessa hyvänä fillerinä ja parantaa betonimassan työstettävyyttä, koossa pysymistä sekä tiivistää kovettuneen betonin huokosrakennetta.

Muutos Lappeenrannan Rapidsementin lujuuden kehityksessä, lujuusluokka muutoksen jälkeen.

 
Jauhatuksen toistettavuus ratkaisevaa

Sementin kehitystyössä kaikki koejauhatukset on tehtävä sementtituotannon ohessa. Haastavaa siitä tekee se, että puristuslujuuden testaustulosta joudutaan odottamaan 28 vuorokautta eikä onnistumisesta ole täyttä varmuutta. Jos testaustulos ei ole tyydyttävä, voidaan uusi koe tehdä vasta 28 vuorokauden kuluttua. Tärkeintä sementin kehityksessä on jauhatuksien toistettavuus, koska sillä taataan laadun tasaisuus. Lappeenrannan Rapidsementin kohdalla jauhatukset ja testaus onnistuivat hyvin.

Lujuusluokan muutos uudelle Rapidsemetille toteutettiin hallitusti tämän vuoden alusta lähtien. Alkulujuutta oli tarkoitus nostaa tasaisesti helmikuusta kesäkuuhun. Sementin lujuustaso vakiintui kuitenkin huomattavasti aikaisemmassa vaiheessa ja oli halutulla tasolla jo maalis–huhtikuun vaihteessa. Ensimmäisen vuorokauden lujuustaso nostettiin 22 MPa:iin ja 28 vuorokauden lujuus 59 MPa:iin.

Kevään ja kesän 2015 aikana uutta Rapidsementtiä on testattu useilla Finnsementin valmis- ja elementtibetoniasiakkailla. Testitulokset ja palautteet ovat olleet kaikkien asiakkaiden osalta positiivisia. Betonituotannossa sementin määrää on voitu vähentää ja näin on päästy nopeammin haluttuun tulokseen betonin valmistuksessa.

Laboratoriokokeet

Kevään aikana Lappeenrannan Rapidsementillä teetettiin laboratoriokokeet Finnsementin ulkopuolisessa laboratoriossa. Kokeen tarkoituksena oli simuloida valmis- ja elementtibetonia valvotuissa olosuhteissa. Betonit suhteutettiin notkistinta käyttäen vakio vesi–sementtisuhteella painumaluokkaan S4. Valmisbetonireseptin sementtimääräksi valikoitui 330 kg/m3 ja vesi-sementtisuhteeksi 0,56. Lisäaineena betonissa käytettiin Finnsementin uutta Parmix-100 valmisbetoninotkistinta.

Elementtibetoni

Elementtibetonireseptissä käytettiin sementtiä 380 kg/m3 ja vesi-sementtisuhde betonissa oli 0,45, mikä vastaa hyvin asiakkaiden elementtituotannossa käyttämää vesimäärää. Lisäaineena betonissa käytettiin Finnsementin elementtituotantoon kehitettyä Voima-Parmix-notkistinta.

Teksti: Arvi Hokkanen

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi