Finnsementti

Tietoa stabiloinnista

Suomessa on paljon pehmeitä ja heikosti hyödynnettäviä maa-alueita, joita rakennettaessa on perinteisesti jouduttu tekemään mittavia maamassojen vaihtoja. Maamassojen vaihto voidaan useimmiten nykyään korvata kustannustehokkaammin stabiloinnilla. Stabiloimalla saadaan hyödyntämättä jääneet, heikosti kantavat maa-alueet ja huonolaatuisetkin maa-ainekset käyttöön arvokkaampia uusiutumattomia luonnonmateriaaleja säästäen.

Syvästabilointi on pohjanvahvistusmenetelmä, jossa savi-, siltti-, lieju-, tai turvekerros lujitetaan kantavaksi rakennepohjaksi sekoittamalla siihen sideainetta. Stabiloidun aineksen lujuus on 10 - 100 kertaa suurempi kuin alkuperäisen pehmeän maa-aineksen Lujuus on kuitenkin aina betoniteknisesti alhainen.

Pilaristabilointi ja massastabilointi ovat syvästabilointimenetelmiä.

Suihkuinjektoinnissa maaperä vahvistetaan maabetonipilareilla, jotka syntyvät, kun sementtivesiseos (suspensio) suihkutetaan maa-aineksen joukkoon kovalla paineella.

Kerrosstabilointi on tierakenteen parantamismenetelmä, jossa tien kantava kerros tai kantavan kerroksen yläosa sidotaan bitumilla, sementillä tai masuunihiekalla.

stabilointi

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi