Finnsementti

Sementtistandardi

Sementtistandardi SFS-EN 197-1 määrittelee tavallisten sementtien koostumus- ja laatuvaatimukset sekä vaatimustenmukaisuuden ehdot.

Sementtien valmistuksessa käytetään portlandklinkkeriä ja seosaineita. Standardi ryhmittelee sementit viiteen päälajiin niiden koostumuksen perusteella:

  1. CEM I Portlandsementti
  2. CEM II Portlandseossementti
  3. CEM III Masuunikuonasementti
  4. CEM IV Pozzolaanisementti
  5. CEM V Seossementti

Päälajit jaetaan edelleen eri sementtilajeihin käytetyn seosaineen ja seosainemäärien perusteella. Standardi käsittää yhteensä 27 erilaista sementtilajia.

Sementtien merkintä

Sementit merkitään sementtilajin tunnuksella (+ seosainetunnus), lujuusluokkaa kuvaavalla luvulla ja varhaislujuutta kuvaavalla kirjaimella.

Lujuusluokat ja varhaislujuus

Rakennussementit jaetaan kolmeen standardilujuusluokkaan, jossa standardilujuudella tarkoitetaan sementin puristuslujuutta 28 vuorokauden iässä. Lujuusluokat ovat 32,5, 42,5 ja 52,5. Joka standardilujuusluokalle on lisäksi otettu kaksi varhaislujuusluokkaa, joissa N tarkoittaa normaalia varhaislujuutta ja R korkeaa varhaislujuutta. Standardi määrittelee sementtien varhaislujuuden kahden vuorokauden puristuslujuusarvojen perusteella 32,5 N luokkaa lukuun ottamatta.

Katso standardilujuudelle ja varhaislujuudelle asetetut vaatimukset

Finnsementin rakennussementeissä käytetään seosaineina masuunikuonaa ja kalkkikiveä, joten niiden sementit merkitään näin:

CEM I 52,5 R portlandsementti seosaineita enintään 5 %, standardilujuus  52,5 MPa, alkulujuus 2d  30 MPa
CEM II/A-LL 42,5 R portlandkalkkikivi-sementti seosaineena pääasiassa kalkkikiveä (tunnus LL) yhteensä 6...20 % (tunnus A), standardilujuus  42,5 MPa ja  62,5 MPa alkulujuus 2d  20 MPa
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N portlandseos-sementti sisältää useampaa seosainetta (tunnus M), seosaineena masuunikuonaa (tunnus S) ja kalkkikiveä (tunnus LL) yhteensä 21...35 % (tunnus B) standardilujuus  42,5 MPa ja  62,5 MPa, alkulujuus 2d  10 MPa

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi