Finnsementti

Betonin kuivuminen

Betonin kuivuminen tarkoittaa sitä, että betonissa oleva vapaa huokosvesi poistuu. Samalla betoni kutistuu.

Sementti tarvitsee vettä kovettuakseen, mutta sementin kemiallisesti sitoma vesimäärä on vain noin
25 % sementin painosta. Betonin työstettävyyden takia betoniin tarvitaan vettä enemmän, 40-80 % sementin painosta. Tämä osuus vedestä jää vapaaksi vedeksi betonin huokosiin ja sen on kuivuttava ennen betonin päällystämistä.

  • Betonirakenne kuivuu varsin hitaasti. Betonin koostumuksella ja rakenteen paksuudella sekä ympäristön olosuhteilla on suuri vaikutus kuivumisnopeuteen.
  • Mitä runsaampi on betonin vesi- ja sementtiliimamäärä, sitä kauemmin kuivuminen kestää sitä suurempi on myös betonin kutistuma.
  • Riittävän jälkihoitoajan jälkeen kuivumista voi nopeuttaa 2…4-kertaiseksi lämmittämällä betonia ja huolehtimalla, että ilman suhteellinen kosteus pysyy alhaalla.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi