Finnsementti

Suunnittelija määrittelee

Betonirakenteen tulee kantaa siihen kohdistuvat kuormat ja kestää ympäristön aiheuttamat rasitukset koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.

Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu määrittää rakenteessa käytettävän betonin lujuusluokka siihen kohdistuvien kuormitusten mukaisesti. Lisäksi suunnittelijan tulee ottaa kantaa rakenteen suunnittelukäyttöikään ja rasitusluokkiin, jotka määräytyvät rakenteen ympäristöolosuhteiden perusteella.

Suunnittelija määrittelee

Rakenteen suunnittelukäyttöikä ja rasitusluokat vaikuttavat oleellisesti rakenteen sallittuihin halkeamaleveyksiin, raudoituksen betonipeitteen paksuuteen sekä betonin koostumusvaatimuksiin. Tavanomaisessa käyttöikäsuunnittelussa betonin valmistajan vastuulla on sementin valitseminen ja muu betonireseptin suunnittelu. Suunnittelijalle jää lähinnä betonin kiviaineksen maksimiraekoon valitseminen. Vaativissa kohteissa on suositeltavaa, että suunnittelija ja betonin valmistaja yhdessä valitsevat käytettävät sementtityypit.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi