Finnsementti

Betonin kutistuminen

Betonin kutistuminenKutistuminen on betonin luonnollinen ominaisuus, joka liittyy kuivumiseen sekä sementin reagoimiseen. Kutistuma voi aiheuttaa rakenteiden halkeilua ja siten heikentää myös rakenteen säilyvyyttä. Kutistumista ei pystytä kokonaan poistamaan, mutta sitä voidaan vähentää merkittävästi.

Betonin kutistuminen jaetaan varhaisvaiheen kutistumaan ja pitkäaikaiskutistumaan. Varhaisvaiheen kutistuma on voimakkainta ennen betonin sitoutumista, kun betonin pinnalta pääsee haihtumaan runsaasti kosteutta. Tätä plastisen vaiheen kutistumaa voidaan pienentää merkittävästi heti valun yhteydessä aloitettavalla jälkihoidolla eli estämää haihtuminen.

Pitkäaikaiskutistuma alkaa ensimmäisen vuorokauden jälkeen ja jatkuu joskus jopa vuosia. Pitkäaikaiskutistumaa voidaan arvioida suunnitteluohjeiden avulla. Halkeiluongelmia voidaan vähentää liikuntasaumoilla, kutistumaraudoituksella ja muilla suunnitteluratkaisuilla. Pitkäaikaiskutistumaa voidaan siirtää jälkihoidon avulla myöhäisemmäksi, jolloin halkeilua voidaan saada pienemmäksi, kun betoni kestää paremmin jännityksiä. Pitkäaikaiskutistumaan voidaan vaikuttaa myös betonimassankoostumuksella. Vähentämällä pastamäärää (sementti ja vesi) ja lisäämällä kiviaineksen osuutta betonissa saadaan betonin kutistuma pienemmäksi.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi