Finnsementti

Betonin valmistaja valitsee betonin osa-aineet

Betonin valmistaja valitsee betonin osa-aineetSuunnitelmissa esitetty rakenteen käyttöikä, rasitusluokat ja betonin lujuusluokka ovat lähtökohtana betonin koostumukselle asetettavissa vaatimuksissa.

Betonin valmistaja määrittelee betoninkoostumuksen ja säätää reseptin kohdalleen siten, että betonin lujuusvaatimus sekä säilyvyyssuunnittelussa asetetut koostumusvaatimukset täyttyvät. Taulukkomitoituksessa tai laskennallisessa mitoituksessa vaatimuksia asetetaan rasitusluokasta riippuen vesisementtisuhteelle, alhaisimmalle lujuusluokalle ja pienimmälle sementtimäärälle sekä pakkasrasitetuissa rakenteissa myös betonin ilmamäärälle. Betonin valmistajan vastuulle myös jää, että betoni täyttää sille asetetut vaatimukset. Valmistaja osoittaa betonin vaatimustenmukaisuuden betoninormeissa esitetyllä tavalla.

Betonin ympäristöolosuhteet ja rasitusluokka saattavat johtaa korkeampaan lujuusluokkavaatimukseen kuin mitä kantavuuden kannalta vaaditaan. Tällöin betonin lujuusluokka valitaan säilyvyysvaatimusten perusteella.

Betonin lujuus riippuu ennen kaikkea sen vesisementtisuhteesta. Vesisementtisuhteen ja lujuuden välinen yhteys on hyvä muistaa, ettei tule asetettua ristiriitaisia vaatimuksia.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi