Finnsementti

Uusi loikka ympäristön hyväksi?

Kierrätyspolttoaineiden määrä kasvaa voimakkaasti. Paraisille toimitus tapahtuu mm. laivoilla.

Kierrätyspolttoaineiden määrä kasvaa voimakkaasti. Paraisille toimitus tapahtuu mm. laivoilla.

Tulevina vuosikymmeninä ympäristön merkitys yhteiskunnan rakentamisessa tulee kasvamaan edelleen. Miten tähän haasteeseen vastataan?

Hiilidioksidipäästöihin tullaan kiinnittämään yhä enemmän huomiota ja niiden merkitys rakennusmateriaalien valinnassa korostuu.

Yhdyskuntaan halutaan päästövapaita tai mahdollisimman vähäpäästöisiä rakennuksia ja infraa. Myös tähän haasteeseen sementtiteollisuus pystyy vastaamaan.
Finnsementin CO2-päästöt sideainetonnia kohti ovat vuodesta 1990 pienentyneet jo 27 %, mikä ylittää selkeästi Kioton sopimuksen vaatimukset. Euroopassa sementtiteollisuuden päästöt ovat vähentyneet samassa ajassa 17 %.

Finnsementissä on fossiilisia polttoaineita korvattu entistä enemmän muilla energialähteillä kuten lihaluujauholla, kierrätyspolttoaineella (REF) ja käytetyillä autonrenkailla.

Viime vuonna kierrätyspolttoaineiden osuus Finnsementin kokonaisenergian tarpeesta oli 34,2 %. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä korvata jopa 60 % perinteisistä polttoaineista kierrätyspolttoaineilla.

EU asetti tammikuussa 2014 uuden, 40 %:n tavoitteen päästöjen alentamiseksi vuoteen 2040 mennessä. Uusiutuvan energian osuus asetettiin EU-tason tavoitteena 27 prosenttiin. Finnsementti täyttää tämän tavoitteen jo nyt.

Cembureaun visiossa 2050 arvioidaan päästöjen alenevan reilut 30 % jo tunnetuilla, osin jo käytössä olevilla tekniikoilla. Päästöjen voimakkaampi vähentäminen edellyttää uusia tekniikoita, joita eurooppalainen sementtiteollisuus on jo kehittämässä. Näitä ovat muun muassa hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja varastointi sekä uudentyyppinen, alemmassa lämpötilassa poltettava klinkkeri.

Sementtiteollisuuden teknologialla on mahdollisesti edessään uusi, pitkä loikka.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi