Asiakkuudenhoito

Asiakkuudenhoito

Varmistamme pitkäaikaiset asiakassuhteet laadukkaalla, asiakkaan tarpeet huomioivalla palvelulla sekä toteuttamalla huolellisesti laadittua vuosisuunnitelmaa. Seuraamme ja mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.