Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöjohtamisemme on hyvää ja kannustavaa. Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme tietoja ja taitoja. Palkitsemme oikeudenmukaisesti ja kannustavasti. Seuraamme ja edistämme jatkuvasti henkilöstön työhyvinvointia.