Ympäristö

Ympäristö

Toimimme ympäristölupien velvoitteiden mukaisesti ja ennakoimme tulevia muutoksia. Hyödynnämme muun teollisuuden sivutuotteita sekä jätteitä raaka- ja polttoaineina. Pyrimme minimoimaan tehtaiden päästöt ilmaan, veteen ja maaperään. Ylläpidämme hyviä suhteita naapureihin ja muihin sidosryhmiin.