Finnsementti

Finnsementin tavoite on rakennusalan paras asiakaskokemus

Finnsementin strategia uudistettiin keväällä 2016 yhtiön uuden vision 2020 saavuttamiseksi ja vastaamaan markkinoiden muutoksiin sekä oman organisaation kehittämistarpeisiin.

Visiomme on rakennusalan paras asiakaskokemus.

Samalla uudistimme myös mission ja arvot, joille strategia perustuu. Finnsementin arvot ovat turvallisuus, vastuullisuus, avoimuus, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus.

  

Missiomme on rakentaa kestävää Suomea

Finnsementti on mukana rakentamista kestävää Suomea valmistamalla korkealaatuista sementtiä. Missiomme viittaa myös betonin kestävyyteen rakennusmateriaalina sekä kestävään kehitykseen, joka on oleellinen osa Finnsementin toimintaa.

Strategia

Strategian läpiviemiseksi vuoteen 2020 mennessä toteutamme kolme kehityshanketta.

Kehityshankkeet

Paras asiakaskokemus

Finnsementti muuttaa toimintakulttuuriaan määrätietoisesti asiakaskeskeiseksi niin, että asiakastarpeet ymmärretään organisaation kaikilla tasoilla. Finnsementin toimitusketju, tuotteet, tuotevalikoima ja palvelut auttavat asiakkaita menestymään.

 
Jatkuva parantaminen

Finnsementti tehostaa toimintaansa, lisää tuottavuutta ja parantaa tuotteiden ja toiminnan laatua. Tuloksena on pysyvä kilpailuetu, parempi työpaikka ja motivoitunut henkilöstö.

Yksi voittava joukkue - Finnsementti

Finnsementti yhtenäistää organisaation toimintatapoja ja edistää avoimuutta. Finnementti muuttaa toimintakulttuuriaan määrätietoisesti asiakaskeskeiseksi. Panostamme henkilökuntamme motivointiin ja joukkuehenkeen. Johtamiselle asetamme erityisen painon.

Finnsementti on ainoa suomalainen sementinvalmistaja. Meillä on 100 vuoden kokemus sementin valmistuksesta. Finnsementti on tasalaatuisen sementin valmistuksen osaaja, teollisuudenalan kotimainen työllistäjä ja vaikuttaja. Valtaosa Suomen sementintarjonnasta tuotetaan Finnsementin Paraisten ja Lappeenrannan tehtailla. Sementin lisäksi tuotevalikoimaan kuuluu erilaisia betonin seos- ja lisäaineita sekä kivirouheita.

HAKU | SIVUKARTTA | TIETOSUOJA

Finnsementti Oy
PL 115
Lars Sonckin kaari 16
02601 ESPOO
puh. 0201 206 200
info@finnsementti.fi